Proces hojnosti

Pri procese hojnosti ide o odhalenie skrytých sabotérov a ich odstránenie. Je toľko snov v našom súkromnom i pracovnom živote, ktoré sú sabotované alebo blokované, k naplneniu ktorých nikdy nedôjde. Príčinou nenaplnenia sú v našom hlbokom podvedomí zakorenené blokády, presvedčenia, pocity menejcennosti, strachy a všetko, čo sa skrýva za častým, ale veľmi nebezpečným spojením „nie som dosť dobrý/á“. Všetko toto nás brzdí v rôznych smeroch nášho života, a to bez ohľadu na to, či o týchto obmedzeniach alebo sabotéroch vieme alebo nie.

Pomocou procesu hojnosti týchto sabotérov odhalíme a transformujeme. Vďaka tomu sme následne schopný zažiť a žiť svoj skutočný potenciál v rôznych oblastiach nášho života, ako napríklad zdravie, kariéra, naplnené a láskyplné vzťahy, šťastný rodinný život, financie a pod.

Vzhľadom na rozsiahlosť procesu je vhodné ho rozložiť na dve časti, kde najprv sabotérov odhalíme a následne prebehne proces transformácie.