NO-EGO proces

Ide o jeden z najintenzívnejších a najviac transformujúcich procesov, pri ktorom sa využívajú poznatky stáročného enneagramu. Enneagram resp. otázky vypracované pre tento druh Cesty na báze enneagramu dávajú človeku možnosť pozrieť sa na seba z uhlu, ktorý je nám doposiaľ neznámy a zaradiť sa na základe svojich vzorcov správania k jednému z deviatich typov osobností. Emocionálna cesta resp. designer proces spojený z enneagramom nám dáva šancu identifikovať naše blokády, nesprávne životné stratégie a vzorce správania. Umožňuje nám zbaviť sa ich, otvoriť dvere slobode, žiť náš potenciál, vstúpiť na novú cestu života v súlade s našimi potrebami a túžbami. Je to pozvánka do sveta pravdy, sveta bez masiek, do sveta nášho skutočného ja.

Proces si vyžaduje predchádzajúcu prípravu a nie je ho možné robiť bez absolvovania niekoľkých základných procesov, ktoré pracujú s uvoľňovním zablokovaných emócií resp. ktoré nás nanovo naučia preciťovať emócie a vnímať ich prejavy na fyzickom tele.