Fyzická cesta

Táto Cesta je nasmerovaná na naše fyzické telo. Ide o Cestu riadenú našim vyšším ja, ktoré nás svojou inteligenciou vedie na miesto v tele, ktoré potrebuje pomoc, kde sa nachádza blok súvisiaci s naším ochorením alebo fyzickým problémom. Cesta smeruje priamo do bunkovej pamäte, oživuje a vyplavuje spomienku, ktorá nejakým spôsobom súvisí so zdravotným problémom alebo chorobou. Rieši emóciu vyplavenú spomienkou.

Tak ako pri všetkých Cestách, aj tu je podstatnou súčasťou proces táborového ohňa, ktorý dáva možnosť z hĺbky srdca vypustiť všetko, čo doteraz nebolo povedané alebo precítené. Človek má možnosť dostať zo seba všetko a dospieť do fáze úplného odpustenia.

Po tom, ako došlo k odpusteniu, dochádza ku komunikácii s postihnutým miestom. Preveruje sa, či všetko v súvislosti s minulým problémom bolo vyriešené. Ak áno, proces liečby bol započatý.