Designer proces

Tento druh cesty je kreatívnym spojením oboch predchádzajúcich ciest. Spojením vzniká do hĺbky idúci proces, ktorý rieši problém zároveň aj na úrovni emocionálnej a aj na úrovni fyzickej, pričom sa z vedomia odstraňujú staré presvedčenia, vzorce správania, sľuby a vnútorní sabotéri.