Cesta zmyslu života

Pristihli ste sa niekedy pri tom, ako sa pýtate sami seba, aký to má všetko zmysel? Musí predsa existovať dôvod prečo som tu. Brandon sa počas jej takmer dvadsaťročnej priekopníckej práce podarilo zostaviť aj proces zmyslu života, ktorý dáva každému z nás odpoveď na tieto otázky.

Tento proces možno nazvať cestou do hlbín našej duše, do nášho najvnútornejšieho zdroja . Je to rozsiahly  designer proces založený na vyvolaní množstva blokujúcich spomienok obohatený o otázky týkajúce sa našej podstaty, podstaty nášho bytia: „kto som?“ a „čo je zmyslom môjho života?“. Naše vedomie transformuje tieto spomienky a následne dostáva odpovede, s ktorými sa mnohí z nás ešte nikdy nestretli. Táto je cesta je hlbokou cestou do nášho vedomia a skutočným nazretím do našej podstaty.

Ide o veľmi náročný proces, ktorý mení život, názory, pohľady na život. Vyžaduje si veľa času a takisto absolvovanie základných procesov.