Cesta pre deti

Tento druh cesty je obdobou fyzickej cesty, uspôsobenej pre deti. Na základe mnohých skúseností Brandon Bays došla na to, že cestovanie deťom nerobí žiadne problémy, pretože deti majú veľkú predstavivosť, ľahko vizualizujú a je to pre nich atraktívny spôsob využitia ich fantázie. Prechádzajú procesom omnoho ľahšie ako dospelí, dokonca omnoho omnoho rýchlejšie.

Brandon vypracovala špeciálnu cestu pre deti od 3 do 7 rokov, ktorá im je prezentovaná ako rozprávka.

Pre staršie deti od 8 do 12 rokov sa využíva zjednodušená fyzická cesta, staršie deti absolvujú klasickú fyzickú cestu.

Vďaka hravosti a výbornej predstavivosti sú cesty u detí podstatne kratšie. Táto metóda je veľmi účinná pri mnohých poruchách, dislexiách, disgrafiách, zajakavosti, hyperaktivite a pod.. Dokonca boli zaznamenané výrazné zlepšenia stavu i u autistických detí.