image
 

Cesta

Slovo, ktoré má na prvý pohľad jednoznačný význam. A predsa cesty môžu byť rôzne. Tá, ktorú Vám chcem predstaviť je veľmi zvláštna a ojedinelá. Chcem Vám predstaviť cestu do hlbín vlastného ja, cestu vlastného poznania a prostredníctvom vlastného poznania aj cestu nastolenia vnútorného pokoja, rovnováhy, radosti, šťastia, a s tým úzko súvisiaceho zdravia.

Ľudský organizmus je miestom, kde drieme mimoriadne veľký potenciál. Tento potenciál čaká na svoju príležitosť. Na príležitosť oslobodiť sa, uvoľniť z nášho vnútra naše skutočné ja, dovoliť nám žiť to, čo skutočne sme, čo skutočne cítime. Umožňuje nám naplniť náš život spokojnosťou a láskou. Avšak často krát, a takmer bez výnimky všetci, ani netušíme, čo nám chýba k spokojnosti, čo nás napĺňa, prečo sú naše vzťahy neuspokojivé, prečo sa cítime sami napriek tomu, že sme obklopení množstvom ľudí, prečo sa cítime vyprahnutí, vyhoretí a prečo nastupujú choroby a prečo, prečo, prečo...

Poslednú dobu ľudia stále častejšie hľadajú odpovede na vyššie uvedené otázky, ktoré sú len zlomkom toho, čo nás trápi. Siahajú po knihách, ktoré nám dávajú nádej na zlepšenie našej duševnej rovnováhy, hľadajú semináre, ktoré by im ukázali cestu k spokojnosti, jednoducho chcú byť šťastní a spokojní. Čo to však šťastie vlastne je? Pre každého je to niečo iné, ale spočiatku všetci robíme tú istú chybu. Hľadáme šťastie stále mimo nás, chceme aby nám tento pocit dal niekto iný, aby nás niekto iný urobil šťastným. Neustále si myslíme, že ak dosiahneme niečo, čo sme si vysnili, budeme šťastní. Keď sa vydám, keď budem mať dobré zamestnanie, keď budem mať deti, keď si kúpim to alebo to, keď to alebo ono. Ale v skutočnosti to tak nefunguje. Áno, dosiahnutie našich snov nám na chvíľu dáva pocit šťastia, avšak za chvíľu tento pocit pominie a my sme opäť na začiatku, opäť hľadáme niečo alebo niekoho, kto nás urobí šťastným. A tento kolobeh sa opakuje počas celého nášho života. Neustále sme na stope niečomu, čo nás uspokojí a obšťastní. S uspokojením našich materiálnych potrieb to má pramálo spoločné. Ak sa po čase opäť šťastní necítime, neustále hľadáme chybu v niekom inom. Stále hľadáme šťastie a aj dôvod nášho nešťastia mimo nás. Skutočné šťastie však spočíva v niečom úplne inom. Šťastie nie je cieľ, ako sa mylne mnohí domnievame, je to cesta. Je to stav našej mysle, je to odraz našej vnútornej spokojnosti a odraz predovšetkým uspokojenia našich vnútorných duševných potrieb prameniacich z pochopenia nášho vlastného ja, nasledovania toho tichého hlasu nášho vnútra, ktorý často ignorujeme alebo nepočujeme. Nepočujeme lebo nám v tom bráni množstvo faktorov. Príliš silné ego, stereotyp nášho správania alebo myslenia, výchova, škola zamestnanie a pod, ale predovšetkým naše vlastné vnútorné emocionálne bloky, spôsobené traumami, výchovou, spolužitím a pod. Akosi prirodzene od detstva potláčame to, čo nás trápi. Naučili sme od malička správať sa k emóciám ako k nežiaducim, ako k nepriateľom. Strach, zlosť, smútok, beznádej, menejcennosť a podobné emócie nie sú v našom každodennom živote vítané. Ich neustálym a dlhodobým blokovaním si však privodzujeme a dávame priechod vzniku ochoreniam a duševným traumám. A tu je podstata Cesty, ktorú Vám chcem predstaviť.


Čo to teda Cesta je?

Cesta (JourneyTM) je pozoruhodná a veľmi efektívna metóda, ktorá vznikla ako spontánna reakcia na vyliečenie autorkinho nádoru. Autorkou tejto do hĺbky prepracovanej a medzinárodne uznávanej liečebnej metódy je Brandon Bays, Američanka žijúca vo Veľkej Británii. Čo teda Cesta je? Je to účinný proces podobný riadenej meditácii. Je to vnútorná cesta k slobode, cesta k zdroju. Na svojej vnútornej d ...

Myseľ verzus ego

V súčasnosti čelíme závažnej kríze. Ukazuje sa, že život, ktorý sme žili doposiaľ je neúnosný. Ľudská myseľ je v ostrom protiklade s naším egom. Aký je vlastne rozdiel medzi egom a mysľou? Náš mozog sa skladá z niekoľkých častí, avšak pre naše účely sú podstatné tri jeho časti. Plazí mozog, emočný limbický mozog a neokortex. Ego sa formuje v tej časti nášho mozgu, ktorý sa nazýva plazí mozog a e ...

Komu je Cesta určená?

Komu je Cesta určená? Vlastne každému. Dospelým i deťom, ženám i mužom, chorým i zdravým. Vždy je dôvod niečo na svojom duševnom stave vylepšiť a neustále naše vnútro čistiť. Kto si raz na Cesty zvykne, berie ich ako svoju pravidelnú hygienu, nie ako zvláštnosť, ale ako súčasť života. Vedie ho k tomu chuť oslobodiť sa od bolesti, telesných symptómov, chronických ťažkostístrachov, starostí, agresi ...

Brandon Bays

Narodila sa v Rakúsku, od detstva žila v USA a posledné roky je jej oficiálnym domovom Veľká Británia. Stala sa celosvetovo uznávanou vďaka metóde, ktorú rozpracovala na základe vlastných skúseností s vyliečením nádoru maternice. Tento jej bol diagnostikovaný v roku 1992 a sama si ho vyliečila za necelých 7 týždňov pomocou vyriešenia emocionálnych a fyzických problémov na bunkovej úrovni. Aj keď s ...

Kouč Radical Healing Journey

Ako som už niekoľko krát vo svojich príspevkoch spomínala, metóda Cesta je skutočne transformačnou liečebnou metódou na bunkovej úrovni. Metóda už dlhodobo plní úlohu chýbajúceho prepojovacieho článku modernej medicíny. Tak, ako sa samotná metóda neustále rozvíja a prehlbuje, tak sa modernizujú a prispôsobujú dobe i prostriedky a spôsoby, akými sa táto metóda dostáva k svojim klientom. Po prvýkr ...

Veda stojaca v pozadí metódy Cesta

Fakty, ktoré medicínsky výskum prináša o emóciách a regenerácii buniek Výskum, ktorý uskutočnilo Americké Centrum pre kontrolu chorôb, ukázal, že 85% všetkých ochorení má emočný pôvod. Nie je preto žiadnym prekvapením, že v súčasnej dobe, ktorá sa charakterizuje vysokým stresom a úzkosťou, narastá počet ochorení srdca, rakovina, depresie, astmatické ochorenia, vyhorenie (burn-out) a mnohé ďalšie o ...

Čo povedali o metóde Cesta lekári

Metódu Cesta odporúča medzinárodne uznávaný farmakológ, vedec v oblasti neuro vied a autor publikácie Molecules of Emotions (Molekule emócií) “Cesta bude inšpirovať milióny ľudí, a nie len tých, ktorí majú vo svojom živote nejaký zložitý fyzický problém, ale i tých, ktorý hľadajú spirituálne poznanie“ ~ Candace B. Pert, Ph.D. Autor knihy A Guide to the Methodologies of Homeopathy’ (Návod k me ...

Čo by ste mali vedieť

Cesta je praktický a unikátny nástroj slúžiaci k uvedomeniu si a oslobodeniu svojho potenciálu a spoznaniu svojho skutočného ja. Nie je náhradou medicínskych liečebných postupov, je však jej obrovskou podporou. Nejedná sa o hypnózu. Prebieha ako vedomý riadený proces, ktorý smeruje k oslobodeniu od strachov, úzkosti, stresu, depresie, nízkeho sebavedomia, hnevu, nezdravých vzorcov správania, ...

VIDEO: Uznávaná výskumná a vedecká pracovníčka potvrdzuje možnosti metódy CESTA

VIDEO: Uznávaná výskumná a vedecká pracovníčka potvrdzuje možnosti metódy CESTA

Vedecká pracovníčka, autorka mnohých kníh a prednášajúca lektorka Lynne McTaggart, ktorá sa zaoberá výskumom medicíny a fyziky už viac ako 20 rokov vedie rozhovor s Brandon Bays, autorkou a objaviteľkou metódy CESTA. Brandon Bays sa spojila s uznávanou vedeckou pracovníčkou a autorkou Lynne McTaggart aby preskúmali spojenie medzi vedou a duchovnom. Lynne McTaggart sa menovala za najprednejš ...

Dokument o metóde CESTA, Brandon Bays v Bratislave, September 2013

Dokument o metóde CESTA, Brandon Bays v Bratislave, September 2013

Brandon je vo svojom vnútri veľmi pokojný a láskyplný človek, z ktorého tento pokoj už diaľky vyžaruje. Tento pokoj a láska z nej sálali aj napriek tomu, že sme jej v Bratislave pripravili naozaj hektický program. Pozrite si prosím video, ktoré bolo vyrobené počas jej návštevy v Bratislave, kde sa budete mať možnosť bližšie zoznámiť s jej prácou, názormi, ale predovšetkým s ňou ako osobou.

Typy ciest

Cesta (v origináli THE JOURNEY TM) je nielen veľmi efektívna metóda, ale zároveň aj veľmi širokospektrálna a doširoka rozpracovanámetóda. Zahŕňa nasledovné typy procesov - ciest: Emocionálna cesta - EMOTIONAL JOURNEYTMFyzická cesta – PHYSICAL JOURNEYTMDesigner proces – DESIGNER JOURNEYTMProces hojnosti – ABUNDANCE RETREATTMNO-EGO proces – NO-EGO RETREATTMCesta zmyslu života – LIFE PURPOSE RETRE ...